Frågor & svar

VILKA INNEHÅLLSKRITERIER GÄLLER FÖR ATT VARA MED?

Man blir automatiskt godkänd att medverka i Organic Beauty Awards om man har en certifiering, men med undantag av de ingredienser som Ecocert inte tillåter, bland annat phenoxyethanol och syntetisk parfym. Se även listan nedan på de ämnen som inte får förekomma i produkterna. Listan hittar ni även på NOC Swedens hemsida.
 Mineralolja
Syntetisk parfym
Parabner
SLS
Carboner
PEG-ämnen
Mikroplaster
Syntetiska solskyddsfilter
Formaldehyd och formaldehydavgivande ämnen
GMO-producerade råvaror
Aluminiumklorhydrat
Butenglykol
Isopropylalkohol
MEA
BHT
BHA
Tetrasodium EDTA
Disodium EDTA
Triclosan
Sodium Flouride
Akrylamider
Cocoamide DEA
Phenoxyethanol
TEA - triethanolamine
Propylen glycol
Diazolidinyl Urea
Ethoxylerade råvaror
Dibutyl phthalateHÅLLBARHETSKONCEPT - VAD ÄR DET?

Ett kriterium i Organic Beauty Awards handlar om ett varumärkes hållbarhetsarbete, dvs hur man jobbar inte bara med att slutprodukten ska vara naturlig, och ekologisk, utan hur man som företag arbetar för att minimera sin miljöpåverkan. Vi vill understryka att hållbarhet ingår i den övriga bedömningen och poängsättningen här kan vara avgörande om det är jämt mellan produkter. Det handlar bl a om produkternas livscykel, från råvara till dess att konsumenten har använt klart sin produkt. Hur tänker man kring vatten- och energianvändning, kring förpackningsframställning, och vad som händer när en produkts förpackning hamnar i papperskorgen? Det handlar också om social hållbarhet, t ex att skörd av råvara sker på ett etiskt sätt och att mänskliga rättigheter respekteras.

Ni väljer själv vilken information om hållbarhet och miljö ni vill skicka in och i vilken form, men det ska vara i 2 exemplar och skickas fysiskt till samma adress som produkterna skickas till. Tänk gärna på följande aspekter:

 • Det bör vara enkelt för juryn att ta del av informationen. De gör detta arbete ideellt vid sidan av ordinarie arbete, och det är många varumärken att bedöma.
 • Juryn bedömer den information som de får ta del av, och inget annat. Avsaknad av information leder till bedömningen att det arbetet inte finns.
 • Vi tipsar om att information om miljö och hållbarhetsaspekter om nedanstående punkter är värt att beakta:
  • Leverantörskedja
  • Tillverkning
  • Transport
  • Förpackningar
  • Energi
  • Avfall/Återvinning
 • Finns hållbarhetsredovisning är det en god idé att skicka med en sådan.
 • Finns miljö-certifieringar och/eller etiska certifieringar så är det lämpligt att upplysa juryn om det (själva intyget behöver dock inte medskickas)
 • Finns interna policyer och/eller riktlinjer är det lämpligt att upplysa juryn om detta.
 • Berätta gärna vad som hänt under senaste tiden och om planerna inom området framåt.
 • Om ni har mycket material, uppskattas om ni sammanfattar informationen, tänk max 500 ord, allt för att göra arbetet effektivt för juryn.
Vissa (större) märken har kanske en hållbarhetsredovisning medan andra märken kan sammanfatta sitt koncept på en halv A4-sida. Det ena ger inte per automatik mer poäng än det andra utan det är innehållet som räknas, det faktiska arbetet och att man har tänkt till kring dessa frågor.

VAD HÄNDER OM VI VILL TA TILLBAKA VÅR ANMÄLAN?

Om ni av någon anledning vill dra tillbaka er anmälan för en eller flera produkter går det naturligtvis bra. Sker detta under anmälningsprocessens gång så är det kostnadsfritt och ni faktureras inte. Om återtagandet sker efter anmälningsperiodens slut så måste vi tyvärr fakturera er avgiften för den anmälda produkten.

VAD HÄNDER OM MINA PRODUKTER INTE GÅR IGENOM KVALITETSKONTROLLEN?

Kvalitetskontrollen har vi för att säkerställa att produkterna kan räknas som naturliga/ekologiska. Om vi i kvalitetsgranskningen finner att din produkt har tveksamma ämnen blir du kontaktad och vi för en dialog. Eftersom kvalitetsprocessen och jurybedömningen pågår samtidigt kan inte skicka tillbaka produkterna, och man får heller ingen annan ersättning för dessa produkter och heller ej anmälningsavgiften åter.

VILKEN STORLEK SKA SKICKAS?

Ska man skicka varuprov eller full size produkt? Vi rekommenderar starkt att man skickar den storlek som är anmäld. Juryn har tre månader att testa produkten, dels måste produkten räcka tiden ut, men framför allt ger en fullstor produkt ett avsevärt bättre intryck för den jurymedlem som testar den. Tänker man dessutom på bedömningskriterierna som faktiskt också innefattar applikation och intryck så blir det väldigt svårt för en produkt som inte är i ordinarie storlek att bedömas och risken är att man får en lägre bedömningspoäng om man skickar in ett varuprov.  

JAG HAR INTE FÅTT NÅGON BEKRÄFTELSE PÅ MIN ANMÄLAN

Då kan det vara så att din anmälan inte har gått igenom. Anledningen till det är sannolikt att du försökt skicka in produktbilden i ett format som inte stöds. Prova att byta bildfilsformat och anmäla igen. Annars hör av dig till oss.

INCI - SKA DEN INTE BIFOGAS ANMÄLAN?

Nej, vår kvalitetsgranskare som från 2018 också gör bedömningen av innehållet läser INCIn från förpackningen på de produkter ni skickar in så det behövs inte.

JAG HITTAR INTE KATEGORI FÖR MIN PRODUKT

Vi har valt att inte ha kategorier som lyckas täcka precis alla områden, utan vi är smalare och lämnar vissa kategorier till nästa och kommande år. Anledningarna är att:
- Det blir mer kommunikativt 
- Priserna håller lite längre – man kan marknadföra en vinst lite längre – det kommer ingen som vinner samma kategori direkt året efter.
Man kan dock anmäla alla typer av produkter (som passar in som naturlig, ekologisk hud och skönhetsvård) i kategorierna 'Årets Nyhet', 'Bästa Made in Scandinavia' och 'Årets Produkt'.

VARFÖR BYTER NI UT JURYN?

Vi är otroligt tacksamma att vi hittat så många fantastiskt engagerade jurymedlemmar. Från och med 2022 har en fast jurygrupp som testar produkterna och en "rörlig". I den senare kan man medverka två år i rad, därefter får man ta en paus. Det är en princip vi har satt eftersom vi vill ha dynamik i bedömningarna och i jurysammansättningen. Vi tror att man hittar sina favoritmärken, och för att få omväxling i hur våra tävlande märken bedöms tror vi att det är bäst om juryn har en viss omsättning. Men vi tror också att det är en stor fördel med en blandning av nya jurymedlemmar och jurymedlemmar som har varit med förr.